Aktywnie w szkole

17 września 2021

O programie „WF z AWF”

Aktywnie w szkole

17 września 2021

Aktywnie w szkole

Aktywnie w szkole

O programie „WF z AWF”

Aktywność fizyczna jest niezwykle istotna w okresie dorastania. Niestety, miesiące nauki zdalnej mocno ograniczyły lekcje wychowania fizycznego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z akademiami wychowania fizycznego przygotowało program „WF z AWF”. Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych.

Pierwszym etapem programu było przeszkolenie nauczycieli. Specjaliści z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, we współpracy z pozostałymi akademiami w kraju, przeszkolili nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, średnich i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Drugi etap to działalność Sport Klubów w szkołach. To właśnie przeszkoleni nauczyciele wychowania fizycznego mogą prowadzić dodatkowe zajęcia sportowe, na które szkoła otrzyma dofinansowanie.

Program już wystartował w szkołach. Uroczysta inauguracja Sport Klubów odbyła się 10 września w Jakubowicach Konińskich w Szkole Podstawowej im. Joachima Lelewela.

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie internetowej programu: https://wfzawf.pl/

Konrad Trześniak


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 17 września 2021