Rodzice

Autorytet to więź z rodzicem

Autorytet rodzicielski to pojęcie, które budzi wiele emocji i dyskusji. Z jednej strony kojarzy się ono z władzą i posłuszeństwem, z drugiej strony – z miłością i szacunkiem.

Jak zatem budować autorytet, który opiera się na więzi z dzieckiem, a nie na strachu i przymusie?

Czym jest autentyczny autorytet?

Autentyczny autorytet rodzicielski to taki, który opiera się na:

 • Miłości i szacunku: rodzic kocha i szanuje swoje dziecko takim, jakie jest, z jego wadami i zaletami.
 • Zaufaniu: dziecko ufa rodzicowi i wierzy, że ten zawsze będzie działał w jego najlepszym interesie.
 • Spójności: rodzic jest konsekwentny w swoich działaniach i słowach, co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.
 • Dialogu: rodzic otwarcie rozmawia z dzieckiem o jego uczuciach, potrzebach i problemach.
 • Wspólnym spędzaniu czasu: rodzic poświęca dziecku czas na wspólne zabawy, rozmowy i inne aktywności.

Przykład: Rodzice, którzy kochają i szanują swoje dziecko, będą dla niego autorytetem, nawet jeśli nie zawsze będą się z nim zgadzać.

Dziecko będzie ufać swoim rodzicom i wierzyć, że chcą dla niego dobrze.

Jak budować więź z dzieckiem?

Budowanie więzi z dzieckiem to klucz do budowania autentycznego autorytetu.

Można to zrobić poprzez:

 • Spędzanie czasu z dzieckiem: ważne jest, aby rodzic poświęcał dziecku czas na wspólne zabawy, rozmowy i inne aktywności.
 • Okazywanie miłości i czułości: dziecku potrzebne są czułości, przytulasy i słowa otuchy.
 • Słuchanie dziecka: ważne jest, aby rodzic uważnie słuchał tego, co dziecko ma do powiedzenia, i brało pod uwagę jego uczucia i potrzeby.
 • Wspólne przeżywanie: warto wspólnie z dzieckiem przeżywać różne wydarzenia, zarówno te radosne, jak i smutne.
 • Zabawę: zabawa to świetny sposób na budowanie więzi z dzieckiem i wzmacnianie relacji.

Przykład: Rodzice, którzy regularnie spędzają czas ze swoimi dziećmi, bawią się z nimi i rozmawiają, budują z nimi silną więź.

Taka więź jest podstawą do budowania autentycznego autorytetu.

Jak reagować na niepożądane zachowania dziecka?

Nawet jeśli rodzic buduje silną więź z dzieckiem, czasem może dochodzić do sytuacji, w których dziecko zachowuje się niepożądanie.

W takich sytuacjach ważne jest, aby:

 • Zachować spokój: rodzic nie powinien krzyczeć ani karać dziecka w złości.
 • Jasno określić granice: rodzic powinien jasno powiedzieć dziecku, jakie zachowanie jest niedopuszczalne.
 • Wyjaśnić konsekwencje: rodzic powinien wyjaśnić dziecku, jakie konsekwencje będzie miało jego zachowanie.
 • Być konsekwentnym: rodzic powinien konsekwentnie reagować na niepożądane zachowania dziecka.

Przykład: Zamiast krzyczeć na dziecko, które rozbiło szklankę, rodzic może spokojnie wyjaśnić mu, że takie zachowanie jest niedopuszczalne, ponieważ może kogoś zranić.

Rodzic może również zaproponować dziecku pomoc w posprzątaniu bałaganu.

Jak unikać błędów wychowawczych?

Każdy rodzic popełnia błędy wychowawcze.

Ważne jest, aby wyciągać z nich wnioski i unikać ich powtarzania w przyszłości.

Do najczęstszych błędów wychowawczych należą:

 • Nadmierna kontrola: rodzic nie powinien nadmiernie kontrolować dziecka i ograniczać jego autonomii.
 • Brak konsekwencji: rodzic powinien być konsekwentny w swoich działaniach i słowach.
 • Krytykowanie dziecka: rodzic nie powinien nadmiernie krytykować dziecka, ale skupiać się na jego mocnych stronach.
 • Porównywanie dziecka do innych: rodzic nie powinien porównywać dziecka do innych dzieci, ale skupiać się na jego indywidualnym rozwoju.
 • Brak czasu dla dziecka: rodzic powinien poświęcać dziecku wystarczająco dużo czasu i uwagi.

Przykład: Zamiast krytykować dziecko za złe oceny, rodzic może zaproponować mu pomoc w nauce i wspólnie z nim przeanalizować popełnione błędy.

Autorytet to nie władza, ale relacja

Autorytet rodzicielski to nie władza nad dzieckiem, ale relacja oparta na miłości, szacunku i zaufaniu.

Taki autorytet pozwala dziecku czuć się bezpiecznie i kochane, a także uczy je odpowiedzialności i samodzielności.

Budowanie autentycznego autorytetu to proces, który wymaga czasu i zaangażowania.

Nie ma jednej uniwersalnej recepty na sukces, ale najważniejsze jest, aby rodzic kochał i szanował swoje dziecko, budował z nim silną więź i konsekwentnie reagował na jego zachowania.

Pamiętajmy, że autorytet to nie władza, ale relacja, która ma na celu dobro dziecka.