Klasycy wychowania

WychowujMy Klasycy wychowania

Zofia Kossak - mama, pisarka, patriotka

Z wielkimi pisarzami bywa czasem tak, że w życiu prywatny...

Czytaj całość

6 miesięcy temu

Ponadczasowa myśl pedagogiczna Jadwigi Zamoyskiej

To trudna rada dla rodziców i wychowawców, aby wychowanie...

Czytaj całość

6 miesięcy temu

O zanikającej pasji bibliofilskiej i nieistniejącej wyjątkowej bibliotece

Pasja czytania to dziś zanikające zjawisko, a pasja czyta...

Czytaj całość

6 miesięcy temu

Jadwiga Zamoyska "O miłości Ojczyzny"

Czytaj całość

8 miesięcy temu

O wychowaniu ziemiańskim

Wychowanie ziemiańskie dostosowane było do potrzeb własn...

Czytaj całość

9 miesięcy temu

Prymas Wyszyński – wychowawca Narodu

„Bez wątpienia wychowanie jest dziś znacznie trudniejsz...

Czytaj całość

9 miesięcy temu

Św. Tomasz o uczuciach - uczucia a moralność (4)

Wszystkie uczucia odnoszą się do dobra i zła. Powied...

Czytaj całość

9 miesięcy temu

Św. Tomasz o uczuciach - czym są uczucia? (3)

Św. Tomasz na określenie aktów zmysłowej władzy pożą...

Czytaj całość

9 miesięcy temu

Św. Tomasz o uczuciach - poznanie a pożądanie (2)

Poznanie i pożądanie mogą zachodzić bądź na poziomie ...

Czytaj całość

9 miesięcy temu

Św. Tomasz o uczuciach: władze duszy (1)

Doskonałość́ czynu ludzkiego wymaga, by zasady rozumu k...

Czytaj całość

1 2