Dwumiesięcznik „WychowujMY!” i portal WychowujMY.pl chcą służyć wszystkim rodzicom, dziadkom i wychowawcom, zatroskanym o pełny i harmonijny rozwój młodego pokolenia.

W dobie opierania działań wychowawczych wyłącznie na psychologii, a nierzadko i biologii, chcemy na nowo postawić pytanie: „Jak wychowywać?”. Inspiracji będziemy szukać w przemyślanej i sprawdzonej przez wieki klasycznej pedagogice, ona pozwala bowiem oprzeć proces wychowania na solidnym fundamencie, bazującym na zdrowym rozsądku i doświadczeniu codziennego życia.

W czasopiśmie znajdą się działy poświęcone rozwojowi dzieci – ich funkcjonowaniu w życiu rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem świata mediów; będziemy przybliżać także dorobek wielkich wychowawców oraz zobaczymy, co ciekawego dzieje się w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Każdy numer pisma „WychowujMY!” koncentrował się będzie wokół konkretnego zagadnienia. Numer pierwszy poświęcamy problemowi, który dotknął każde polskie dziecko: pandemia i lockdown – nauka zdalna, izolacja i związane z nimi psychiczne obciążenie. W kolejnych numerach przyjrzymy się relacjom międzypokoleniowym czy wartości rodzinnego czytania.

Naszą redakcję tworzą rodzice, dziadkowie, wychowawcy, psychologowie: Anna M. Zalewska, Bogna Białecka, Izabela Jurek, Marta Strugała i Patrycja Przybysławska. W jej składzie znaleźli się także pomysłodawcy pisma – przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: p. Radosław Brzózka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra,  Pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej oraz p. Artur Górecki – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. podstaw programowych i podręczników.

Do współpracy zaprosiliśmy też różnych Autorów, którzy razem z nami będą starać się znaleźć właściwy pomysł na wychowanie.

Wydawcą czasopisma jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy! Razem zbudujmy ruch społeczny pod hasłem „WychowujMY!”. Zróbmy to dla naszych młodych – z czasem mądrych i dobrych – Polaków. Wychowujmy, aby nie martwić się już o nasze dzieci i młodzież, nasze rodziny i naszą Polskę. Zróbmy to razem!