Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo

11 czerwca 2021

Dnia 1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo

11 czerwca 2021

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo

Dnia 1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dnia 1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Najważniejsze z wprowadzonych zmian to: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 11 czerwca 2021