Grzegorz Żuk

17 sierpnia 2023

polonista, kulturoznawca i pedagog

Grzegorz Żuk

17 sierpnia 2023

Grzegorz Żuk

Grzegorz Żuk

polonista, kulturoznawca i pedagog

Samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie, autor książek, m.in. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki i Ogrody szczęścia.

Artykuły:


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 17 sierpnia 2023