Jadwiga Zamoyska

26 maja 2021

Pragniemy przypomnieć dobre, aktualne po dziś dzień, wzorce wychowania, które sprawdziły się w wielu momentach naszej burzliwej historii, dając Polsce wielu wybitnych, dzielnych i szlachetnych obywateli.

Jadwiga Zamoyska

26 maja 2021

Jadwiga Zamoyska

Jadwiga Zamoyska

Pragniemy przypomnieć dobre, aktualne po dziś dzień, wzorce wychowania, które sprawdziły się w wielu momentach naszej burzliwej historii, dając Polsce wielu wybitnych, dzielnych i szlachetnych obywateli.

W historii Polski możemy odnaleźć wielkie bogactwo wzorców wychowania, przez stulecia wypracowywanych w bardzo różnych środowiskach. Szczególną rolę odgrywał na tym polu Kościół i jego wielcy pedagodzy. Niestety, dziedzictwo to jest obecnie zupełnie niedoceniane, co wynika z faktu, że jest po prostu zapomniane – pracowali nad tym przez lata komunistyczni ideolodzy. Pragniemy przypomnieć te dobre, aktualne po dziś dzień, wzorce, które sprawdziły się w wielu  momentach naszej burzliwej historii, dając Polsce wielu wybitnych, dzielnych i szlachetnych obywateli.

Jedną z Klasyków wychowania jest Jadwiga Zamoyska, której myśli wychowawczej będziemy się bliżej przyglądać w kolejnych artykułach.

Była ona twórczynią Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kórniku, autorką książek „O wychowaniu”, „O pracy”. Jej wpływ na życie polityczne i społeczne, energiczne i nowatorskie działania pedagogiczne i gospodarcze, mądrość i dobroć sprawiły, że była na ówczesne czasy postacią ponadprzeciętną i wybitną, a obecnie może stanowić wzór kobiety, w umiejętny sposób godzącej rozwój zawodowy z rolą żony i matki.


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 26 maja 2021