Konkurs historyczny

30 grudnia 2021

Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs historyczny

30 grudnia 2021

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Historyczne przysłowie „Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi” zna niemal każdy uczeń polskiej szkoły. To również motto konkursu historycznego, na który zaprasza Minister Edukacji i Nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 17 stycznia 2022 roku.

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego (wykazu literatury), terminów oraz sposobu zgłoszeń dostępne są w regulaminie.

Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Konrad Trześniak


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 30 grudnia 2021