Konkurs o życiu i twórczości Cypriana Norwida

1 października 2021

Bo piękno na to jest, by zachwycało...

Konkurs o życiu i twórczości Cypriana Norwida

1 października 2021

Konkurs o życiu i twórczości Cypriana Norwida

Konkurs o życiu i twórczości Cypriana Norwida

Bo piękno na to jest, by zachwycało...

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ogłaszamy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący życia i twórczości wybitnego polskiego poety „Bo piękno na to jest, by zachwycało…".

Celem inicjatywy jest rozpropagowanie i ukazanie w sposób nieszablonowy wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida przez zaprezentowanie intelektualnej i artystycznej oryginalności poety. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszony do konkursu projekt powinien przedstawiać wybrane aspekty życia lub twórczości Norwida i być przygotowany przez ucznia, pod opieką merytoryczną nauczyciela. Konkurs ma inspirować do poszukiwań takich aspektów twórczości Cypriana Kamila Norwida, które są najbardziej inspirujące, ciekawe, oryginalne.

Efektem tej pracy mają być projekty uwzględniające jak największy wkład własny ucznia. Pracując nad projektem, uczeń może wykorzystywać opracowania naukowe, lektury, szkice, historyczne dane źródłowe, a także inne materiały, w szczególności dotyczące mniej znanych aspektów życia lub twórczości Cypriana Norwida.

Zasady i regulamin konkursu na stronie:

Konkurs

Na prace konkursowe czekamy do 29 października br.

Zachęcamy do udziału!

Konrad Trześniak


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 1 października 2021