Mieczysław Kreutz

26 maja 2021

Przedstawiamy Klasyków wychowania, których koncepcjom będziemy się bliżej przyglądać na łamach naszego pisma.

Mieczysław Kreutz

26 maja 2021

Mieczysław Kreutz

Mieczysław Kreutz

Przedstawiamy Klasyków wychowania, których koncepcjom będziemy się bliżej przyglądać na łamach naszego pisma.

Profesor Mieczysław Kreutz był jednym pionierów polskiej psychologii po I i II wojnie światowej, autorem książek „Kształcenie charakteru”, „Rozwój psychiczny młodzieży” oraz „Osobowość nauczyciela-wychowawcy”.

Chociaż działał w czasie, gdy polska psychologia dopiero się kształtowała, miał znakomity warsztat naukowy i nowoczesne podejście do wielu zagadnień, a wiele jego intuicji potwierdzają współczesne badania.


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 26 maja 2021