Między pokoleniami

27 lipca 2021

Relacje między pokoleniami w rodzinie bywają trudne. Jak je umiejętnie ułożyć? Zapraszamy na nasz cykl!

Między pokoleniami

27 lipca 2021

Między pokoleniami

Między pokoleniami

Relacje między pokoleniami w rodzinie bywają trudne. Jak je umiejętnie ułożyć? Zapraszamy na nasz cykl!

Relacje między rodzicami i dorosłymi dziećmi bywają niełatwe, utkane z gromadzonych latami doświadczeń. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy owe dorosłe dzieci same stają się rodzicami, a dotychczasowa relacja „dorosłe dziecko-rodzic” zostaje wzbogacona o relację „dorosłe dziecko-dziadek/babcia moich dzieci”. Różnie rodziny odnajdują się (lub nie) w nowych rolach. Wiele zależy od okoliczności i jakości dotychczasowych więzi. Czegóż jednak rodzice pragnęliby doświadczać od dziadków swoich dzieci? Jak dziadkowie mogą realnie wpływać na wychowanie swoich wnucząt, nie przejmując jednocześnie kompetencji rodziców?

Wrześniowy numer „WychowujMY!” będzie poświęcony właśnie relacjom międzypokoleniowym. Jednakże już teraz chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jakie trudności i szanse wychowawcze są związane z udziałem kilku pokoleń w tym delikatnym procesie.

Zdawać by się mogło, że współczesna rodzina już rzadko jest rodziną wielopokoleniową. Minęły czasy, gdy zwyczajnym było, że pod jednym dachem żyły trzy albo i cztery pokolenia. Każdy „idzie na swoje”, dorosłe dzieci opuszczają rodziców i często żyją na co dzień w znacznym oddaleniu. Poza tym, dziadkowie dłużej pozostają aktywni zawodowo, a młodzi rodzice poszukują bardziej niezależności niż pomocy. Te wszystkie zmiany mają oczywiście swoje dobre strony. Jednakże czasem utrudniają zaangażowanie w trud wychowania kolejnych pokoleń tym najstarszym, najbardziej doświadczonym.

Z drugiej strony – dziadkowie, często mniej lub bardziej świadomie, rezygnują z wychowywania wnuków na rzecz sztandarowego „rozpieszczania”. Zdaje się nawet funkcjonować powiedzenie, że „rodzice są od wychowania, a dziadkowie od rozpieszczania”. Czy to na pewno dobra droga?

W naszym cyklu artykułów postaramy się dotknąć różnych tematów związanych z relacjami między pokoleniami w rodzinie w kontekście wychowania najmłodszych. Każdy temat zobaczymy przynajmniej z dwóch stron: rodziców i dziadków. Nasze refleksje wzbogacimy też o wiedzę teoretyczną, która może pomoże nam zrozumieć funkcjonujące w naszych rodzinach mechanizmy.

Zapraszamy!


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 27 lipca 2021