o.Jacek Woroniecki

26 maja 2021

Profesor i wychowawca.

o.Jacek Woroniecki

26 maja 2021

o.Jacek Woroniecki

o.Jacek Woroniecki

Profesor i wychowawca.

Ojciec prof. Jacek Woroniecki OP był etykiem, rektorem KUL, harcmistrzem, ale przede wszystkim – wychowawcą, który ukazywał wagę kształtowania charakteru.

Twierdził, że nie wystarczy umeblować umysł wiadomościami – trzeba zdobyć sprawności w postępowaniu, wyćwiczyć je. Uczył, że trzeba „umieć chcieć”, że potrzebni są ludzie o silnej woli, którzy wiedzą, czego chcą, dlaczego chcą i umieją wytrwale chcieć.

Jest autorem przede wszystkim 3-tomowej „Katolickiej etyki wychowawczej” - dzieła fundamentalnego dla myślenia o wychowaniu człowieka, a także, m.in. „Umiejętności rządzenia i rozkazywania” i „Gawędy o gawędzeniu”.

Jego koncepcje wychowawcze będą tematem wielu naszych rozważań, w których będziemy starali się pokazać, jak to wielkie dziedzictwo może posłużyć współcześnie wychowaniu dzieci i młodzieży.


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 26 maja 2021