Wychowujemy dzieci

O szacunku

Szacunek to fundamentalna wartość, która powinna stanowić podstawę relacji między dzieckiem a rodzicem. Okazywanie szacunku buduje więź, wzmacnia zaufanie i tworzy atmosferę bezpieczeństwa, w której dziecko może się prawidłowo rozwijać.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu szacunku w relacji rodzic-dziecko. Omówimy, jak okazywać szacunek dziecku, jak budować wzajemne zrozumienie i jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w sposób szanujący obie strony.

Szacunek dla dziecka jako osoby

Podstawą szacunku jest traktowanie dziecka jako osoby, z własnymi myślami, uczuciami i potrzebami. Oznacza to m.in.:

 • Aktywne słuchanie: poświęcanie dziecku pełnej uwagi, kiedy mówi, zadawanie pytań i staranie się zrozumieć jego punkt widzenia.
 • Szanowanie granic: respektowanie prywatności dziecka, jego ciała i przestrzeni osobistej.
 • Unikanie etykietowania i oceniania: zamiast krytykować dziecko, skupiamy się na jego zachowaniu i omawiamy konkretne sytuacje.

Okazywanie szacunku w codziennych działaniach

Szacunek można okazywać dziecku na wiele sposobów w codziennych działaniach, takich jak:

 • Mówienie dziecku „proszę” i „dziękuję”: pokazuje to dziecku, że jego potrzeby i uczucia są ważne.
 • Spędzanie czasu z dzieckiem: wspólne zabawy, rozmowy i aktywności wzmacniają więź i pozwalają lepiej poznać dziecko.
 • Docenianie dziecka: chwalenie jego osiągnięć, nawet tych małych, buduje jego pewność siebie i motywuje do dalszego rozwoju.

Rozwiązywanie konfliktów w atmosferze szacunku

Konflikty są naturalną częścią życia rodzinnego. Ważne jest, aby rozwiązywać je w sposób szanujący obie strony. Oznacza to:

 • Unikanie krzyku i przemocy: agresja nigdy nie jest rozwiązaniem, a jedynie pogarsza sytuację.
 • Słuchanie argumentacji dziecka: próbujemy zrozumieć jego punkt widzenia, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy.
 • Wspólne szukanie rozwiązań: angażujemy dziecko w poszukiwanie kompromisu, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

Wzmacnianie pozytywnych zachowań

Zamiast skupiać się na karach, warto wzmacniać pozytywne zachowania dziecka poprzez:

 • Chwalenie: gdy dziecko zachowa się w sposób szanujący innych, chwalimy je i doceniamy jego postawę.
 • Nagradzanie: nagrody nie muszą być materialne – może to być np. wspólny czas spędzony z dzieckiem lub jego ulubiona zabawa.
 • Stwarzanie okazji do ćwiczenia szacunku: angażujemy dziecko w działania, które uczą go szacunku do innych osób, np. pomaganie w domu, wolontariat.

Rodzice jako wzór do naśladowania

Dzieci uczą się przez obserwację, dlatego tak ważne jest, aby rodzice sami okazywali sobie nawzajem szacunek. Oznacza to m.in.:

 • Unikanie kłótni i krzyków w obecności dziecka: dzieci chłoną atmosferę panującą w domu i naśladują zachowania rodziców.
 • Okazywanie sobie nawzajem czułości i życzliwości: tworzy to w domu ciepłą i pozytywną atmosferę, w której dziecko czuje się bezpiecznie.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów: pokazuje to dziecku, że można rozwiązywać konflikty w sposób spokojny i konstruktywny.

Szacunek w relacji rodzic-dziecko to fundament zdrowej i szczęśliwej rodziny. Okazując dziecku szacunek, budujemy z nim silną więź, dajemy mu poczucie bezpieczeństwa i wartości oraz uczymy go, jak szanować innych.

Pamiętajmy, że dzieci są małymi ludźmi, które zasługują na szacunek tak samo jak dorośli. Inwestując w budowanie szacunku w relacji z