„Poznaj Polskę”

13 września 2021

Nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

„Poznaj Polskę”

13 września 2021

„Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę”

Nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Wyobraźmy sobie, że uczniowie poznają przebieg Powstania Warszawskiego, odsłaniając w muzeum kolejne kartki z kalendarza. Albo dowiadują się, czym jest trzęsienie ziemi, uczestnicząc w nim przez techniczne symulacje w Centrum Nauki Kopernik. Nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” daje uczniom taką możliwość.

Czym jest „Poznaj Polskę”?

22 lipca 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty. Owa zmiana umożliwia Ministrowi Edukacji i Nauki organizację programów oraz przedsięwzięć. Celem jest wsparcie nauczycieli w realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nie raz słyszeliśmy, że najlepiej uczy się przez praktykę. Dlatego pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez Ministra są wycieczki edukacyjne. W programie pilotażowym wyróżniamy następujące szlaki:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego
  • Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego
  • Kultura i dziedzictwo narodowe
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki
  • Dziedzictwo kulturowe wsi

Jakie są założenia przedsięwzięcia?

Podstawową wartością i celem programu jest wychowanie patriotyczne i edukacja historyczna. Dzieci i młodzież, w ramach zajęć lekcyjnych lub zajęć pozalekcyjnych, mogą zrealizować program wycieczki wg opracowanych punktów edukacyjnych, np. z zakresu historii, dziedzictwa narodowego, kulturowego czy też podążając śladami znakomitych naukowców, poznając osiągniecia naukowe, innowacyjne rozwiązania.

Dzięki programowi nauka w szkole nabiera innego wymiaru. Uczenie się, oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki tworzy  dzieciom i młodzieży warunki do uczenia się w unikalnym środowisku edukacyjnym.

Chcemy, aby dzieci i młodzież były świadome swojej historii i żeby były dumne z tego, że są młodymi Polakami. Niestety,  w XXI wieku często spotykamy się z zakłamaniem historii – zwłaszcza historii XX wieku. Przez odwiedzanie miejsc pamięci chcemy zwiększyć świadomość uczniów, aby znając swoją przeszłość wiedzieli, co mają robić w przyszłości.

Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie ?

Ministerstwo stworzyło 3 różne mapy, które są kierowane odpowiednio do 3 różnych grup wiekowych:

  1. szkoła podstawowa, klasy I-III
  2. szkoła podstawowa, klasy IV-VIII
  3. szkoła ponadpodstawowa

Dofinansowywane są wycieczki jednodniowe, dwudniowe oraz trzydniowe.  Warunkiem wzięcia udziału w przedsięwzięciu jest wybranie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych. Nauczyciel ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej składa wniosek do organu prowadzącego szkołę, która kieruje go do Ministerstwa.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Marta Strugała


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 13 września 2021