Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

11 września 2022

By wyrównać szanse edukacyjne

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

11 września 2022

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

By wyrównać szanse edukacyjne

Każde dziecko jest inne i potrzebuje troski oraz uwagi. Każde chce być dobrym uczniem, osiągać sukcesy, realizować swoje marzenia i mieć duże grono znajomych oraz przyjaciół. Również wszyscy rodzice chcieliby, aby ich dzieci były szczęśliwe, wracały ze szkoły z pochwałami, dobrymi stopniami, a przede wszystkim były akceptowane przez rówieśników i otoczenie.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami oczekiwania te są sporym wyzwaniem.

Ich realizacji sprzyja z pewnością edukacja włączająca, która odchodzi m.in. od postrzegania niepełnosprawności jako problemu, ale zapewnia równe szanse wszystkim uczniom, z uwzględnieniem ich indywidualnych i różnorodnych potrzeb. Jej niepodważalną zaletą jest to, że dziecko może funkcjonować w swoim środowisku, może uczyć się w tej samej szkole co jego rodzeństwo czy koledzy.

Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami w ok. 70% przypadków wybierają szkoły ogólnodostępne jako miejsce edukacji swoich dzieci. Czy szkoły ogólnodostępne są w stanie sprostać potrzebom edukacyjnym i rozwojowym tych dzieci? Czy mogą zapewnić odpowiednie metody kształcenia oraz środki dydaktyczne na takim poziomie, jak przygotowane do tego szkoły i placówki specjalne?

Odpowiedzią na te wątpliwości są Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW). Placówki te będą wspierały szkoły ogólnodostępne we wdrażaniu i podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Model SCWEW powstał w wyniku współpracy zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Pilotażowy program SCWEW jest już wdrażany i będzie prowadzony do czerwca 2023 roku. Działania realizowane w pilotażu służą przygotowaniu przedszkoli, szkół i placówek specjalnych do nowej roli. Będzie ona polegała m.in. na udzielaniu wsparcia nauczycielom, specjalistom i kadrze zarządzającej z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji. W ramach SCWEW możliwe będzie także uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych..

Na podstawie wyników pilotażu MEiN przygotuje rozwiązania organizacyjno-prawne, których celem będzie wykorzystanie potencjału przedszkoli, szkół i placówek specjalnych (kadr i specjalistycznego wyposażenia) do wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Wszystko po to, aby dzieci z niepełnosprawnościami mogły w pełni korzystać z oferty edukacyjnej szkół, do których uczęszczają.

Joanna Ekstowicz


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 11 września 2022