Wspieramy czytelnictwo

1 października 2021

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Wspieramy czytelnictwo

1 października 2021

Wspieramy czytelnictwo

Wspieramy czytelnictwo

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Czy wiesz, że  rozpoczęła się realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”?

Oznacza to, że wsparcie w kwocie 20 mln zł trafi do przedszkoli, szkół i innych placówek związanych z oświatą. Dzięki dofinansowaniu biblioteki szkolne kupią nowe książki, również nowości wydawnicze. Wsparcie finansowe obejmuje dodatkowo zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla bibliotek, czytników e-booków, a także elementów wyposażenia wnętrz. Na uwagę zasługuje fakt, że program wspiera także działania z zakresu promocji czytelnictwa.

Wysokość dofinansowania sięga kwoty od 1500 zł do 12000 zł. Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Konrad Trześniak


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 1 października 2021